Ere-Senatoren

Tot Ere-Senator van carnavalsvereniging de Sokkenummers zijn de volgende personen benoemd:

Naam

Jaar benoeming

Johanna Groothuizen - Wilting †

1988

Adriaan Hurkmans

1988

Geert Jansen †

1988

Piet Mulder †

1988

Harry Spierings †

1988

The Wieland

1988

Thé Groothuizen †

1990

Mart Mulder †

1990

Wim Keukens †

1991

Henk Brugman †

1992

Henk Spierings

2004

Fred van Eck 

2006

Hans van Overbeek

2007